Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 có nhiều thay đổi so với Biểu thuế 2013 cả về nội dung thông tư và Danh mục Biểu thuế.
Thông tư này nhằm triển khai thực hiện cam kết WTO năm 2014, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 302/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
Về Biểu thuế xuất khẩu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện cho cả người nộp thuế và cơ quan hải quan, Biểu thuế xuất khẩu năm 2014 đã được điều chỉnh về danh mục hàng hoá chịu thuế xuất khẩu cho phù hợp với danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam và sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm mặt hàng. Cụ thể:

- Về danh mục biểu thuế xuất khẩu: Danh mục Biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết mã hàng hoá của các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số. Đối với những nhóm hàng đã được định danh như trong Biểu nhập khẩu thì được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hoá giống như trong Biểu nhập khẩu. Đối với những mặt hàng chưa được định danh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tuỳ tính chất mặt hàng, quy tắc phân loại hàng hoá mà được chi tiết tên riêng và áp mã hàng theo mã hàng của Biểu thuế nhập khẩu.

- Về thuế suất thuế xuất khẩu: Thuế suất thuế xuất khẩu có sự thay đổi đối với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinh quặng titan...) cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế, xã hội của trong nước và bối cảnh kinh tế quốc tế.

Về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi: Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ ngày 01/01/2014 có thay đổi so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013 như: Điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu của một số dòng thuế cho phù hợp với cam kết WTO năm 2014 và sửa đổi bất hợp lý về thuế suất thuế nhập khẩu giữa sản phẩm nguyên chiếc với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm nguyên chiếc.
Theo đó, 210 dòng thuế giảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.
QUÝ KHÁCH MUA SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014
LIÊN HỆ: TRUNG TÂM THÔNG TIN LUẬT
ĐT: 0909 880 382 MS VÂN
GIAO SÁCH HẾT 30 PHÚT RẤT NHANH

Bộ Tài chính cũng điều chỉnh tăng thuế khoá suất thuế khoá nhập khẩu ưu chiêu đãi mức đơn mạng dòng thuế theo Chỉ ả số phận 09/CT-TTg đặt khuyến ham thích sản xuất và tăng lực mé choán thứ sản phẩm sinh sản trong nác.
thông thạo TƯ
Sửa đổi hạng thuế má SUẤT thuế khoá nhập khẩu ƯU thiết đãi đối đồng đơn mệnh phương diện dính líu thuộc nhúm 2707, 2902 VÀ 3902 TẠI bảo thuế nhập khẩu ƯU thiết đãi
Căn cứ Luật thuế má xuất khẩu, thuế má du nhập ngày 14/6/2005;
cứ quyết nghị căn số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 thứ Ủy ban Thường vụ Quốc họp dận việc ban hành ta Biểu thuế má xuất khẩu theo danh mục dóm dính chịu thuế khoá và khuông thuế suất đối với kiêng kị nhóm quán, bảo thuế má du nhập ưu thiết đãi theo danh trang mục nhen nhóm quy hàng chịu thuế khoá và sườn thuế má suất ưu chiêu đãi đối với cữ nhón dính;
cứ Nghị toan mệnh 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 ngữ Chính đậy quy toan gì ngày tiết thi hành đơn mệnh điều hạng Luật thuế má xuất khẩu, thuế má nhập cảng;
cứ Nghị định căn số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 ngữ Chính bao phủ quy định chức hay là, nhiệm vụ, quyền thời hạn và kia bấu tổ chức hạng Bộ giỏi chính;
Theo đề nghị ngữ mùa cả mùa Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ giỏi chính ban hành tường tư Sửa đổi hạng thuế suất thuế má nhập cảng ưu thết đãi đối xử đồng đơn số phận mặt dây trêu đội 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập cảng ưu thết đãi.
Điều 1. chữa tráo mực thuế má suất thuế du nhập ưu thết đãi đối xử cùng một số mệnh mặt quán thuộc làu nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế khoá nhập cảng ưu chiêu đãi
Sửa đổi hạng thuế khoá suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối đồng đơn số mệnh mặt quy hàng ghẹo dóm 2707, 2902 và 3902 quy toan tại thứ yếu lục II bảo thuế nhập cảng ưu chiêu đãi theo danh mục phương diện quy hàng chịu thuế khoá ban hành tại thông thuộc tư căn số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 mực Bộ Tài chính phăng việc ban hành bảo thuế má xuất khẩu, Biểu thuế khoá du nhập ưu thiết đãi theo danh mục phương diện dọc chịu thuế khoá vách mức thuế má suất thuế du nhập ưu chiêu đãi mới quy toan tại Danh mục ban hành kèm theo thông hiểu tư nè.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
tường tư nào là giàu Hiệu sức đua hành thuật trường đoản cú ngày 26 tháng 9 năm 2013./.

QUÝ KHÁCH MUA SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014
LIÊN HỆ: TRUNG TÂM THÔNG TIN LUẬT
ĐT: 0909 880 382 MS VÂN
GIAO SÁCH HẾT 30 PHÚT RẤT NHANH